Parts List Extract

Få styr på dine styklister
En af de mange fordele ved brugen af 3D konstruktionsværktøjer er muligheden for at generere styklister. Men for at få optimalt udbytte af denne fordel, kræves en integration til ERP alternativt til Excel.

Optimal proces
PartslistExtract udvælger nøjagtigt de properties fra Inventor-modellen, som er relevante for at kunne udarbejde den færdige produktionsstykliste. Her er masser af tid at spare, ligesom programmet sikrer færre tastefejl, da manuelle rutiner erstattes af automatiske handlinger.

Efterbehandling af data
PartslistExtract kan kalde forskellige eksterne programmer, hvilket giver mulighed for at importere data i systemer som for eksempel MBS Axapta, MBS Navision eller SAP. Herved spares adskillige manuelle processer, ligesom der sikres konsistente data. Hvis behovet er mindre, kan rutinen benyttes til at udtrække data til MS Excel. Her er det muligt at angive den ønskede skabelon, placering på ark m.m.

Brugerdefineret konfigurering
Ved brugen af Inventor er det muligt at opbygge en stor mængde information i konstruktionerne. Disse informationer opbygges i filernes IProperties og kan udtrækkes fra samlinger (BOM) eller tegninger (Partslist). Med PartslistExtract er det muligt at konfigurere et antal knapper i Inventor til at udføre de operationer, der skal til for at udtrække de ønskede data.

Teknisk information
Opsætningen sker i et projektforløb i samarbejde med kunden og eventuel leverandør af det system, der skal modtage data.
Før opsætningen finder sted skal det sikres, at de ønskede informationer er tilgængelige i kundens konstruktionsdata. Endvidere skal det afklares, i hvilket format de udtrukne data skal gemmes. Før data gemmes, er der mulighed for at konvertere enhederne for disse. Dette kan være nødvendigt, hvis der i Inventor konstrueres i millimeter, mens output skal være med mål i meter.

  • Categories:

    Autodesk Inventor

Click & Share