NTI tools til Inventor

NTI tools Inventor er et ”add in” til Autodesk Inventor, som gør hverdagen nemmere for både almindelige brugere og superbrugere. Værktøjet er udviklet med udgangspunkt i vore kunders ønsker og behov og funktionerne er således gennemtænkte og godt integrerede.

En hjælp ved brug af Autodesk Inventor

NTItools kan, med få opsætninger, forbedre din Autodesk Inventor installation betydeligt.

Der er mange fordele ved NTItools
Nogle af de gevinster, som brugerne af NTItools har oplevet, er:

  • Automatisering af manuelle rutiner og dermed sparet tid
  • Ensartethed i deres tegninger og konstruktioner
  • Standardiserede arbejdsgange og processer
  • Færre fejl

NTItools kan for eksempel automatisere dannelse og publicering af filer i blandt andet pdf, dxf, dwg, og step. Det er også muligt automatisk at generere tegninger af 3Dmodellen eller hele samlingen i én og samme handling.

Få ensartethed i projektet
Med NTItools er det muligt at sikre ensartethed i forhold til udfyldelse af tegningshoveder og anvendte standarder. Det er med produktet muligt at definere faste regler for kontrol og dermed sikre det ønskede resultat, samtidig med at det er enkelt for brugeren.

Assistance til rutineopgaver
Ved automatisering af rutineopgaver frigives vigtige ressourcer til mere spændende opgaver og dermed højnes arbejdsglæden og der frigives tid til innovation. Der kan eksempelvis spares tid på fremstilling af 2D-grundlag med Create Drawings-funktionen, eller DXF-filer kan genereres automatisk med DXF Flat pattern.

Standardiserede arbejdsgange
Med NTItools er det muligt, at få hjælp til de forskellige trin i arbejdsprocessen, og derved følge en for virksomheden fastsat standard for arbejdsgangen. Dette gør virksomhedens processer mere overskuelige, og mindsker muligheden for fejl.

Eksport af tegninger
Man møder ofte et krav om at tegninger leveres som DWG-filer og/eller PDF-filer. Manuel oprettelse af disse filer er tidskrævende. NTItools indeholder værktøjer, der automatiserer eksporten, og dermed kan give en betydelig effektivitetsgevinst.

Gør hverdagen nemmere
Løsningen sikrer, at du har nemmere ved at håndtere dine projekter, da NTItools indeholder værktøjer, komponenter, udvekslingsformater, konfigurationer og standarder, som blandt andet sikrer en bedre dokumentation af dine modeller, ved at bruge metoder som understøtter samarbejdet.

Der er ved udviklingen af NTItools lagt vægt på brugervenlighed, og at knapper og værktøjslinier skal kunne tilpasses egne ønsker og behov.

Fuldt integreret med Inventor
NTItools Inventor er 100 procent integreret i Inventor via en ekstra menubjælke, og med NTItools får du hjælp til at automatisere en række manuelle og rutineprægede opgaver, hvorved oplevelsen af Inventor vil blive anderledes og effektiviteten større.

Funktionalitet i NTI tools Inventor

NTItools er opbygget som en række selvstændige programmer samt tillægsmoduler til Autodesk Inventor, og du kan ved installationen vælge at installere netop de værktøjer, du har brug for. Nedenfor er en liste over aktuelle værktøjer og funktionsområder.

  • Categories:

    Autodesk Inventor

Click & Share