Inventor Filecheck

Få overblik over din filstruktur
Alle Inventor brugere kender til rod i filstrukturen. Manglende referencer, dubletter i filnavne, manglende migrering, er blot nogle af de udfordringer et referencebaseret system byder på.

Undgår filer med manglende referencer
NTI Inventor Filecheck kan hjælpe med at give et overblik over Inventor-filerne. Programmet kan gennemsøge en folderstruktur efter Inventor-filer og efterfølgende kontrollere disse, således at man undgår at have filer med manglende referencer, eller filer som ikke er blevet migreret til den nyeste version af Inventor.

I forbindelse med upload af filer til Vault, giver NTI Inventor Filecheck gode muligheder for at få ryddet op i filerne på en god og hensigtsmæssig måde. Har virksomheden valgt ikke at anvende Vault, kan NTI Inventor Filecheck stadig hjælpe konstruktøren med løbende at rydde op, så kvaliteten i data opretholdes.

Effektiv kontrolproces
NTI Inventor Filecheck kontrollerer for følgende:

  • Manglende migrering
  • Manglende referencer
  • Skrivebeskyttelse
  • Checked out (ved brug af shared mode)
  • Dubletter i filnavne
  • Ikke refererede filer (*.ipt, *.iam, *.ipn)

Rapportering
NTI Inventor Filecheck gemmer rapporter i HTML samt CSV format. HTML filen kan benyttes til at danne sig et hurtigt overblik samt finde manglende referencer og dubletter i filnavne. CSV filen kan benyttes til dybere analyse af data, da denne kan importeres i f.eks. MS Excel, hvor der nemt kan sorteres og filtreres på de enkelte kolonner.

Løbende kontrol
Efter at have rettet referencefejl, migrering osv. kan kontrollen nemt gentages, da NTI Inventor Filecheck kan kaldes med faste parametre. Denne facilitet tillader brugeren at oprette en bat-fil, som herefter kan kaldes efter behov. Dette sikrer en ensartet kontrol.

  • Categories:

    Autodesk Inventor

Click & Share