iLogic Add-in

Automatisering af arbejdsrutiner

Med NTItools iLogic Addin bliver det muligt at automatisere nogle af de manuelle handlinger som dagligt udføres i Inventor. Dette sparer tid for den enkelte bruger, og konstruktionstiden nedbringes for hele afdelingen, så flere opgaver kan tages ind eller anvendes til mere nyudvikling og innovation. Desuden kan vi med NTI iLogic Addin udføre handlinger som ikke er muligt i standardbrugerfladen på Autodesk Inventor.

Eksempler på handlinger som kan automatiseres med NTI iLogic Addin:

  • Beregning af antallet af konturer og kurver på en skærefil, når denne gemmes i Inventor, hvorefter informationen overføres til tegningshovedet
  • Skærelister ud fra skårne profiler skabt med Framegenerator
  • Tænder og slukker for symboler eller tekst på en tegning
  • Opslag i virksomhedens ERP-system eller andre eksterne applikationer
  • Udskifte eller erstatte et gammelt tegningshoved med nyt
  • Reglerne kan aktiveres med knapper i Inventors brugerflade eller med events som for eksempel åbn, gem eller luk

Central administration

NTItools iLogic Addin sikrer, at reglerne kommer til at ligge centralt i Autodesk Inventors Design Data så administration og opdateringer sker centralt, og kan rettes/opdateres hos alle brugere på én gang.
Når programmet NTItools iLogic Addin er købt, skal der påregnes konsulenttimer til at få konfigureret de ønskede regler.

  • Categories:

    Autodesk Inventor

Click & Share